Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được áp dụng thực hiện cho các công ty đi vào hoạt động sản xuất trước ngày 1/4/2015 và thuộc vào quy mô sản xuất vừa và nhỏ cùng với năng suất sản xuất thấp(căn cứ vào nghị định 18/2015/NĐ-CP). Hồ sơ này vừa là căn cứ thực hiện sản xuất vừa là kế hoạch bảo vệ môi trường chính vì vậy nên các doanh nghiệp hãy thực hiện đúng với quy định, yêu cầu nhé. Chi tiết về hồ sơ này hãy cùng với công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh xem tiếp nội dung dưới đây.

Sổ chủ nguồn thải chất hải nguy hại

sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất phát sinh ra chất thải nguy hại mới trong quá trình sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường cần phảo thực hiện. Hồ sơ này được thực hiện để quản lý chất thải nguy hại cũng như bảo vệ môi trường sống , để thực hiện các hoạt động sản xuất mà không bị vi phạm pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com