Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Sổ chủ nguồn thải chất hải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất phát sinh ra chất thải nguy hại mới trong quá trình sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường cần phảo thực hiện. Hồ sơ này được thực hiện để quản lý chất thải nguy hại cũng như bảo vệ môi trường sống , để thực hiện các hoạt động sản xuất mà không bị vi phạm pháp luật

 sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thực hiện như thế nào, có các quy định, thủ tục thực hiện ra sao, quy trình như thế nào? Để có thể giải đáp được các câu hỏi này thì doanh nghiệp bạn hãy xem xét bài tư vấn hôm nay của công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh nhé

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) là gì?

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thực hiện để có thể có thể xem xét và giám sát được chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất của công ty, doanh nghiệp bạn. Từ đó có thể đề xuất ra những giải pháp bảo vệ cũng như xử lý được chất thải này đúng theo quy định của chính phủ. Đảm bảo chất thải này được xử lý một cách tốt nhất trước khi đưa vào môi trường tiếp nhận.

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại sau khi đăng ký thành công thì các Doanh nghiệp cần phải báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

Tại sao phải thực hiện hồ sơ này? Xin thưa bởi vì

- Giám sát chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường như thế nào

- Giúp các cơ quan quản lý môi trường có thể nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các doanh nghiệp sản xuất thông qua việc lập hồ sơ báo cáo CTNH.

- Có giải pháp bảo vệ cũng như là phương pháp giải quyết triệt để chất thải nguy hại phát sinh một cách tốt nhất trước khi đưa ra môi trường tiếp nhận

Căn cứ pháp lý đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được đăng ký thành công và đúng với quy định thì cần phải căn cứ vào các pháp lý như sau

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH 13

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại áp dụng thực hiện cho các đối tượng đó là các công ty sản xuất nhằm trên lãnh thổ Việt Nam có hoạt động sản xuất phát sinh CTNH thì phải đăng ký hồ sơ này

Lưu ý trong quá trình sản xuất doanh nghiệp bạn phải thực hiện hồ sơ vệ sinh lao động để có thể vừa đảm bảo được sức khỏe của người lao động cũng như là thực hiện sản xuất theo kế hoạch đề ra nhé

Quy trình thực hiện sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thực hiện thông qua quy định các bước như sau

- Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.

- Xác định nguồn, khối lượng chất thải nguy hại và các loại chất thải khác phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho cơ sở.

- Trình nộp cơ quan chức năng để xem xét và cấp phép

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cần phải chuẩn bị các loại hồ sơ như sau

- Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

- 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.

Hiệu lực và thời hạn của hồ sơ sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại khi đăng ký thành công sẽ có hiệu lực đó là làm một lần và được sử dụng mãi về sau. Trong các trường hợp sau phải tiến hành làm bổ sung giấy phép đăng ký

- Quy mô - số lượng chất thải nguy hại tăng lên so với số lượng đã đăng ký.

- Tính chất - thành phần chất thải nguy hại thay đổi.

Thời hạn phê duyệt của hồ sơ

- Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

Mọi thông tin chi tiết hoặc thắc mắc về hồ sơ này muốn được giải đáp xin vui lòng liên hệ đến công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh theo địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 0938395254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: congtycaonguyenxanh.com

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com