Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Giấy phép khai thác nước mặt

Giấy phép khai thác nước mặt được xem là hồ sơ rất quan trong là căn cứ pháp lý các công ty có hoạt động sản xuất trên lãnh thổ việt nam cần phải thực hiện nếu như muốn sử dụng nguồn nước mặt vào sản xuất

 giấy phép khai thác nước mặt

Giấy phép khai thác nước mặt vừa là căn cứ vừa là biện pháp bảo vệ nguồn nước về lâu dài vì có thể giám sát được tình hình sử dụng nguồn nước của doanh nghiệp từ đó đưa ra biện pháp bảo vệ tốt nhất. Chi tiết hồ sơ này như thế nào hãy cùng công ty tư vấn môi trường tìm hiểu qua bài viết sau nhé

Đối tượng cần phải đăng ký xin giấy phép khai thác nước mặt

Giấy phép khai thác nước mặt áp dụng thực hiện là các công ty, doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định như sau

- Tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nhu cầu khai thác, sử dụng nước mặt đều phải đăng ký khai thác nước mặt.

Các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng nước mặt hoặc có công trình khai thác nước mặt mà chưa có giấy phép

Giấy phép khai thác nước mặt muốn được thực hiện thành công cần phải căn cứ vào pháp lý như sau

- Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

Trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép

Giấy phép khai thác nước mặt được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau

- Tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận giấy phép.

Giấy phép khai thác nước mặt có trình tự gia hạn như sau

- Các tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận giấy phép

Hồ sơ đăng ký giấy phép khai thác nước mặt

Giấy phép khai thác nước mặt muốn được xác nhận thì cần phải thực hiện các hồ sơ đi kèm như sau

- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác

- Đề án khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp chưa có công trình khai thác, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp đã có công trình khai thác.

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước.

- Trường hợp chưa có công trình khai thác nước mặt, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Giấy phép khai thác nước mặt cần chuẩn bị các loại hồ sơ gia hạn như sau

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép.

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đề án khai thác nước.

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Bản sao giấy phép đã được cấp.

Trong quá trình sản xuất thì nên thực hiện hồ sơ vệ sinh lao động để có thể vừa bảo đảm sức khỏe của người lao động cũng như là có thể bảo đảm môi trường lao động không bị ô nhiễm nhé

Cơ quan và hiệu lực của hồ sơ giấy phép khai thác nước mặt

Giấy phép khai thác nước mặt khi thực hiện thành công thì cần phải gửi lên cơ quan sau đây để xét duyệt

- Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Giấy phép khai thác nước mặt có hiệu lực tối đa là 15 năm, tối thiểu là 05 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là 03 năm, tối đa là 10 năm

Điều kiện để gia hạn giấy phép

- Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày.

- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.

- Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng và nước mặt của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

Hi vọng qua bài tư vấn hôm nay của công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh sẽ giúp cho doanh nghiệp bạn hiểu được phần nào đó kiến thức về hồ sơ này cũng như là thực hiện một cách đơn giản nhất. Nếu có ván đề thắc mắc hoặc muốn được sự hỗ trợ thì vui lòng liên hệ theo địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 0938395254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: congtycaonguyenxanh.com

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com