công ty tư vấn dịch vụ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Công ty tư vấn môi trường cao nguyên xanh chuyên lập các loại hồ sơ môi trường theo quy định của chính phủ đặc biệt là lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo nghị định 18/2015/NĐ-CP

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường này như thế nào? lập kế hoạch ra sao? Đối tượng lập kế hoạch bao gồm những ai?.... Nếu muốn biết chi tiết về hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường thì hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh qua hotline 0938 39 52 54

kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động. Từ đó doanh nghiệp có thể đề xuất được các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

+ Nhằm góp phần vào bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm

+ Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế - xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường

+ Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp và môi trường

Căn cứ pháp lý thực hiện

- Căn cứ luật bảo vệ môi trường số 55/2015/QH13 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2015

- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đối tượng thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

- Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đã lỡ đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 mà chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải tiến hành lập bổ sung đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết (dựa theo quy mô sản xuất) để tránh vi phạm pháp luật.

Quy trình thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường

- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH, thu thập số liệu về quy mô hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn,...

- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường sẽ thực hiện.

- Xây dựng, cam kết thực hiện các chương trình quản lý và giám sát môi trường.

- Chuẩn bị các loại giấy tờ, hồ sơ có liên quan

- Nộp hồ sơ lên cơ quan có chức năng thẩm định, phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm

- 03 bản kế hoạc bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

- 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

- 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

Cơ quan thẩm định, phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan thẩm quyền phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm

+ Sở Tài nguyên và môi trường

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường

+ Ban quản lý các khu công nghiệp

Thời gian xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Nếu doanh nghiệp bạn có thắc mắc, muốn biết thêm thông tin cũng như muốn có nhu cầu lập kế hoạch bảo vệ môi trường thì nhanh tay liên hệ đến công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh để nhận được sự hỗ trợ tận tình nhất từ chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 99 Nguyễn Súy, P.Tân Qúy, Q.Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 0938 39 52 54

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: congtycaonguyenxanh.com

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ
Kỹ Thuật
 công ty tư vấn dịch vụ môi trường
Kỹ Thuật
 

FACEBOOK

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4, Đường DN4, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: 093 839 5254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com