Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Hồ sơ vệ sinh lao động

Hồ sơ vệ sinh lao động là một trong những hồ sơ quan trọng thuộc danh sách chuỗi hồ sơ môi trường mà chính phủ ban hành. Hồ sơ này được thành lập nhằm bảo đảm sức khỏe cũng như hạn chế vấn đề chất thải nguy hại ảnh hưởng đến người lao động từ đó giảm thiệu được các vấn đề phát sinh tăng cao năng suất sản xuất

 hồ sơ vệ sinh lao động

Hồ sơ vệ sinh lao động này được lập ra sao?, được lập như thế nào?..... nếu như muốn nhận được lời giải đáp thì doanh nghiệp bạn hãy xem bài viết dưới đây của công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh để biết chi tiết nhé

Hồ sơ vệ sinh lao động là gì?

Hồ sơ vệ sinh lao động là hồ sơ quản lý các yếu tố có hại trong điều kiện và môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, đồng thời thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng cao khả năng lao động cho người lao động.

Hồ sơ vệ sinh lao động bao gồm các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), vật lý (bức xạ nhiệt, ánh sáng, tiếng ồn, rung, phóng xạ, điện từ trường), bụi, hóa học, vi sinh vật gây bệnh, tâm sinh lý lao động và éc-gô-nô-mi, và các yếu tố khác trong môi trường lao động.

Căn cứ pháp lý thực hiện hồ sơ

Hồ sơ vệ sinh lao động được thực hiện dựa trên các căn cứ cũng như pháp lý như sau

- Căn cứ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 của Quốc hội về Bộ luật Lao động.

- Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Hồ sơ vệ sinh lao động được lập dựa vào nguyên tắc quản lý của Bộ Y tế trong Thông tư số 19/2011/TT-BYT

- Mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Việc đo, kiểm tra môi trường lao động phải được thực hiện bởi đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này.

- Việc quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp được thực hiện trên cơ sở phân cấp và kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ.

Đối tượng thực hiện vệ sinhlao động

Hồ sơ vệ sinh lao động được áp dụng thực hiện cho các đối tượng như sau

- Tất cả các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, nhà xưởng... có quản lý và sử dụng lực lượng lao động mà chưa đăng ký hồ sơ vệ sinh lao động

- Chính phủ quy định 1 năm phải thực hiện hồ sơ vệ sinh lao động định kỳ 1 lần/năm.

Hồ sơ vệ sinh lao động thuộc cơ quan thẩm định là đơn vị quản lý hồ sơ vệ sinh lao động là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị được giao trách nhiệm quản lý công tác y tế của Bộ, ngành.

Lưu ý trong quá trình sản xuất cần phải thực hiện hồ sơ báo cáo giám môi trường định kỳ để cho việc sản xuất của doanh nghiệp bạn không bị vi phạm khi sản xuất

Trình tự, thủ tục lập hồ sơ vệ sinh lao động

Hồ sơ vệ sinh lao động cần chuẩn bị các loại hồ sơ

- 01 bộ lưu tại cơ sở lao động.

- 01 bộ lưu tại đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động đặt trụ sở và tại đơn vị quản lý y tế Bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành.

Hồ sơ vệ sinh lao động có kết quả đo kiểm tra môi trường lao động được lập và được lưu giữ như sau

- 01 bộ lưu tại cơ sở lao động.

- 01 bộ lưu tại đơn vị thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động cho cơ sở lao động quy định tại khoản này.

- 01 bộ lưu tại đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở lao động đặt trụ sở và tại đơn vị quản lý y tế. Bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành.

Quy trình thực hiện lập hồ sơ vệ sinh lao động

Hồ sơ vệ sinh lao động thực hiện dựa trên quy trình

- Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản xuất và tình trạng môi trường tại cơ sở.

- Thống kê máy móc, trang thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

- Thống kê lượng lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại.

- Xác định, đưa ra biện pháp xử lý các nguồn gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động của dự án.

- Phân tích mẫu khí xung quanh trong và ngoài khu vực sản xuất, mẫu khí thải tại nguồn.

- Trình nộp hồ sơ vệ sinh lao động lên cơ quan chức năng phê duyệt.

Hi vọng qua bài viết này sẽ giúp thêm cho doanh nghiệp bạn có kiến thức để dễ dàng thực hiện hồ sơ này. Nếu có vấn đề thắc mắc hoặc muốn nhận sự tư vấn của công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh thì hãy nhanh tay liên hệ theo địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 0938395254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: congtycaonguyenxanh.com

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com