Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là hồ sơ căn cứ pháp lý các công ty có hoạt động sản xuất muốn xả thải ra môi trường phải được thực hiện. Lập hồ sơ này nhằm ràng buộc cũng như giám sát các công ty xả thải có đúng theo quy chuẩn quy định của pháp luật hay không từ đó đề xuất ra các biện pháp khắc phục để bảo vệ nguồn nước

 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ra sao, bao gồm đối tượng nào,... hãy cùng xem bài viết của công ty tư vấn môi trường hôm nay để biết chi tiết hơn nhé

Đối tượng cần phải xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước áp dụng thực hiện cho các công ty, doanh nghiệp thuộc đối tượng phải thực hiện hồ sơ này như sau

- Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động xả thải vào nguồn nước

- Các công ty đã có hệ thống xử lý nước thải mà chưa có giấy phép xả thải.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước muốn thực hiện đúng theo yêu cầu thì phải căn cứ vào pháp lý như sau

- Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

Trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện qua các trình tự cũng như thủ tục như sau

- Tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo, nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận giấy phép.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có trình tự gia hạn như sau

- Các tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận giấy phép.

Hồ sơ đăng ký giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước muốn được xác nhận đăng ký thành công thì cần phải chuẩn bị các loại hồ sơ giấy tờ như sau

- Đơn đề nghị cấp giấy phép, trường hợp chưa xả nước thải, báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả thải

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả thải kết quả phân tích

- Đề án xả thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ

- Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.

- Trường hợp chưa có công trình xả thải, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cần phải chuẩn bị các loại hồ sơ để đề nghị gia hạn như sau

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép.

- Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải.

- Bản sao giấy phép đã được cấp.

Nếu như trong quá trình sản xuất bạn có sử dụng nguồn nước mặt vào sản xuất thì cần phải thực hiện thêm hồ sơ giấy phép khai thác nước ngầm để có thể sử dụng nguồn nước ngầm vào sản xuất mà không quy phạm pháp luật nhé

Cơ quan tiếp nhận và hiệu lực của hồ sơ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có các cơ quan xác nhận đăng ký hồ sơ này như sau

- Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có hiệu lực tối đa là 10 năm, tối thiểu là 03 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là 02 năm, tối đa là 05 năm.

Điều kiện gia hạn giấy phép xả thải

- Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày.

- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.

- Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép xả thải của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

Với những gì được đề cập trên đây của công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh hi vọng sẽ giúp doanh nghiệp bạn sẽ có cái nhìn rõ nét cũng như biết được tầm quan trọng của hồ sơ này để thực hiện theo đúng quy định. Nếu như có thắc mắc hoặc muốn được sự hỗ trợ thì vui lòng liên hệ theo

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 0938395254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: congtycaonguyenxanh.com

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com