Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm là hồ sơ căn cứ pháp lý áp dụng cho thực hiện cho tất cả các công ty, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất trên lãnh thổ việt nam có sử dụng nguồn nước ngầm vào sản xuất cần phải thực hiện hồ sơ này.

 giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm không chỉ là hồ sơ pháp lý nó còn là giải pháp bảo vệ nguồn nước ngầm chống cạn kiệt và suy thoái vì sản xuất quá mức. Chi tiết hồ sơ này ra sao, như thế nào hãy cùng công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh xem xét qua bài viết dưới đây nhé

Đối tượng đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm được áp dụng thực hiện cho đối tượng là các công ty, doanh nghiệp như sau

- Tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nhu cầu khai thác, sử dụng nước ngầm đều phải đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm.

- Các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng nước ngầm hoặc có công trình khai thác nước ngầm mà chưa có giấy phép

Giấy phép khai thác nước ngầm được thực hiện theo đúng chuẩn quy định và thực hiện với đầy đủ nội dung về hồ sơ thì cần phải căn cứ vào các pháp lý như sau

- Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

Trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép

Giấy phép khai thác nước ngầm cần phải thực hiện theo trình tự như sau

- Tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận giấy phép.

Giấy phép khai thác nước ngầm có trình tự thực hiện gia hạn giấy phép như sau

- Các tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận giấy phép.

Hồ sơ đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm muốn đăng ký thành công thì cần phải chuẩn bị các loại hồ sơ như sau

- Đơn đề nghị cấp giấy phép.

- Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước ngầm.

- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước ngầm kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm trong trường hợp chưa có công trình khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước ngầm đang hoạt động.

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Giấy phép khai thác nước ngầm muốn được gia hạn thì cần phải chuẩn bị các loại hồ sơ như sau

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép.

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh giấy phép có liên quan đến quy mô công trình, số lượng giếng khai thác, mực nước khai thác thì phải nêu rõ phương án khai thác nước.

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Bản sao giấy phép đã được cấp.

Lưu ý trong quá trình sản xuất nếu như muốn được xả thải thì doanh nghiệp bạn cần phải thực hiện hồ sơ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước để không chỉ đúng yêu cầu mà còn là góp phần vào giúp bảo vệ môi trường tiếp nhận xả thải nhé

Cơ quan và hiệu lực tiếp nhận hồ sơ giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm thực hiện thành công sẽ gửi lên các cơ quan xác nhận như sau

- Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Giấy phép khai thác nước ngầm cần có điều kiện nào mới gia hạn được

- Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày.

- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.

- Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng nước ngầm của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

Hiệu lực tối đa của giấy phép này là 10 năm, tối thiểu là 03 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là 02 năm, tối đa là 05 năm.

Hi vọng với bài tư vấn của công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh sẽ giúp ích được phần nào đó về việc thực hiện hồ sơ cũng như là kiến thức có liên quan. Nếu doanh nghiệp bạn có vấn đề thắc mắc muốn được tư vấn miễn phí cũng như là hỗ trợ về pháp lý thì hãy vui lòng liên hệ theo địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 0938395254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: congtycaonguyenxanh.com

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com