Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo thông tư mới

Đối với hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản căn cứ vào nghị định 18/2015/NĐ-CP của chính phủ ban hành, áp dụng thực hiện hồ sơ này cho các công ty, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất trước ngày 1/4/2015 và có quy mô sản xuất vừa và nhỏ cùng với đó là năng suất sản xuất thấp. Nếu thiếu 2 yếu tốt trên thì cần căn cứ vào nghị định để thực hiện hồ sơ môi trường khác có liên quan. Hồ sơ này vừa là pháp lý căn cứ sản xuất của cơ sở bạn đúng với quy định cơ quan chức năng đưa ra khi thực hiện sản xuất cũng như là cơ sở đảm bảo xử lý chất thải nguy hại của cơ sở bạn đúng với yêu cầu đưa ra nhằm hạn chế ô nhiễm do hoạt động sản xuất. Nếu bạn chưa nắm bắt rõ về hồ sơ này cũng như là chưa hiểu được cách thực hiện hồ sơ thì hãy xem bài tư vấn hôm nay của công ty Cao Nguyên Xanh để biết thêm thông tin nhé. Hi vọng bài tư vấn hôm nay sẽ giúp ích cho doanh nghiệp bạn trong việc thực hiện sản xuất theo chuẩn quy định pháp lý

 đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Định nghĩa về hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được thực hiện với mục đích như sau

- Hợp thức hóa sản xuất

- Thực hiện theo quy định của chính phủ cũng như là giúp cho việc sản xuất không quy phạm

- Giám sát được tình trạng hoạt động sản xuất của công ty, doanh nghiệp những ảnh hưởng đến môi trường

- Đề xuất kế hoạch, giải pháp bảo vệ môi trường cũng như là xử lý chất thải phát sinh khi sản xuất một cách hiệu quả nhất

- Bảo vệ môi trường đẩy lùi ô nhiễm

Căn cứ thực hiện hồ sơ

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được thực hiện thành công cũng như đầy đủ cơ sở pháp lý thì cần phải áp dụng những pháp lý như sau

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP của bộ tài nguyên và môi trường ban hành vào năm 2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Thông tư 26/2015/TT-BTNMT của bộ tài nguyên và môi trường ban hành quy định đề án bảo vệ môi trường đơn giản và đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản áp dụng cho các đối tượng là công ty, doanh nghiệp như sau

+ Là các đơn vị đã đi vào hoạt động sản xuất trước ngày 1/4/2015

+ Là các đơn vị hoạt động sản xuất có quy mô vừa và nhỏ cùng với đó là năng suất sản xuất trong một năm thấp(căn cứ vào nghị định 18 để xác định)

Hồ sơ này quy định chỉ cần thực hiện một lần và được sử dụng mãi về sau nếu như không thay đổi quy mô và năng suất sản xuất

Các bước thực hiện hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được thực hiện qua các bước như sau

- Nhận dự án và xem xét các vấn đề xung quanh dự án

- Giám sát đánh giá sản xuất tác động, ảnh hưởng đến môi trường ra sao

- Thu thập mẫu chất thải nguy hại tại nguồn gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất

- Căn cứ vào kết quả xét nghiệm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường

- Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và viết báo cáo

- Nộp lên cơ quan chức năng để phê duyệt đề án

Cơ quan xác nhận và thời hạn phê duyệt đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản khi thực hiện thành công sẽ nộp lên các cơ quan sau đây để phê duyệt

Sở tài và môi trường xác nhận hồ sơ này qua các trường hợp

- Cơ sở nằm trên 2 địa bàn huyện trở lên

- Có sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý

- Cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký đề án đơn giản, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Thông tư 26/2015/NĐ-CP.

Thời hạn xác nhận đăng ký đề án đơn giản

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/NĐ-CP. Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hi vọng qua bài tư vấn trên sẽ giúp được phần nào đó cho doanh nghiệp bạn hiểu được về hồ sơ môi trường này, nếu bạn muốn được tư vấn thêm hoặc muốn thực hiện hồ sơ này giá rẻ, nhanh chóng và chất lượng nhất thì vui lòng liên hệ đến công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 0938395254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: congtycaonguyenxanh.com

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com