Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ pháp lý quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải lập cho các đơn vị đi vào hoạt động sản xuất trước ngày 1/4/2015 và có quy mô lớn. Bởi vì sự quan trọng đó mà hôm nay công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp hiểu hơn về hồ sơ này thông qua bài viết sau. Liên hệ 0938 39 52 54 nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết nhé

 đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì?

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là loại hồ sơ thể hiện những tác động môi trường do doanh nghiệp gây ra trong quá trình sản xuất. Trong đó có tác động đến môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất, tiếng ồn.

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thực hiện bởi vì:

+ Hợp thức hóa giữa sản xuất và môi trường

+ Thực hiện sản xuất theo quy định của chính phủ, không quy phạm khi sản xuất

+ Giám sát, đánh giá được việc sản xuất của môi trường, xem xét tác động ảnh hưởng

+ Từ đó đề xuất ra biện pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu

+ Góp phần bảo vệ môi trường đẩy lùi ô nhiễm

Căn cứ pháp lý để lập đề án

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thực hiện thành công và có đầy đủ nội dung thì cần phải căn cứ vào các thông tư cũng như là nghị định như sau

-Áp dụng nghị định 18/2015/NĐ-CP của bộ tài nguyên và môi trường ban hành quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

- Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, được ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2015 của bộ tài nguyên và môi trường, quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được áp dụng cho các đối tượng như sau

- Các công ty có hoạt động sản xuất trên lãnh thổ việt nam và đi vào sản xuất trước ngày 1/4/2015

- Các công ty hoạt động sản xuất có quy mô lớn và năng suất sản xuất cao(căn cứ theo nghị định 18/2015/NĐ-CP)

Hồ sơ này có hiệu lực thực hiện một lần và được sử dụng mãi về sau nếu như không thay đổi quy mô và năng suất sản xuất. Trường hơp có thay đổi thì cần phải thực hiện đtm bổ sung nhé

Quy trình thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết thường thì áp dụng thực hiện theo quy trình như sau

Nhận dự án và các vấn đề liên quan đến dự án

Giám sát việc sản xuất của công ty, đánh giá việc ảnh hưởng, xem xét tác động đến môi trường

Giám định và lấy mẫu chất thải phát sinh từ nguồn gây ô nhiễm

Xét nghiệm mẫu chất thải và căn cứ vào đó để viết báo cáo

Chuẩn bị các loại hồ sơ, giấy tờ có liên quan.

Nộp lên cơ quan chức năng để xem xét và phê duyệt

Hồ sơ cần chuẩn bị và thời hạn phê duyệt hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Để có thể phê duyệt được hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết thì doanh nghiệp bạn cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ hồ sơ như sau

+ Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư kinh doanh

+ Giấp phép hoặc là hợp đồng sử dụng đất

+ Sơ đồ vị trí dự án

+ Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường nếu có

Thời hạn phê duyệt hồ sơ này được quy định như sau

Tối đa có 40 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ môi trường hợp lệ và thuộc vào thẩm quyền phê duyệt của bộ tài nguyên và môi trường

Tối đa là 25 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ môi trường hợp lệ và thuộc vào thẩm quyền phê duyệt của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hi vọng với bài tư vấn trên của công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh sẽ giúp cho doanh nghiệp bạn hiểu hơn về phàn nào đó cách thức thực hiện hồ sơ này. Nếu có vấn đề thắc mắc muốn được chúng tôi giải đáp xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 0938395254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: congtycaonguyenxanh.com

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài tư vấn hôm nay

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com