công ty tư vấn dịch vụ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ pháp lý quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải lập trước khi thực hiện dự án. Bởi vì sự quan trọng đó mà hôm nay cao nguyên xanh sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp hiểu hơn về hồ sơ này thông qua bài viết sau. Liên hệ 0938 39 52 54 nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết

đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì?

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là loại hồ sơ thể hiện những tác động môi trường do doanh nghiệp gây ra trong quá trình sản xuất. Trong đó có tác động đến môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất, tiếng ồn.

Vậy tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

Là hồ sơ cần thực hiện đối với các dự án sản xuất kinh doanh có quy mô thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM đã đi vào hoạt động nhưng chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Căn cứ pháp lý để lập đề án

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014 được áp dụng chính thức 1/1/2015

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, được ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.

- Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, được ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2015, thông tư của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Đối tượng cần phải thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

1. Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

2. Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất tương đương đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, thuộc báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM bổ sung (theo quy định trước đây và quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung.

- Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Theo thông tư 26/2015/TT-BTNMT, Thông tư của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết gồm có 2 loại:

- Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp Bộ.
- Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp Sở.

V. Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy trình như sau:

- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của công ty.

- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của công ty.

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

- Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án.

- Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty.

- Gửi hồ sơ lên cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và phê duyệt

Cơ quan thẩm quyền, thẩm định đề đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở trên địa bàn của mình.

Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết được quy định như sau:

- Tối đa 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tối đa 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Các loại hồ sơ cần thiết để lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

- Sơ đồ vị trí dự án.

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).

Nếu các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết thì liên hệ đến công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh để được chúng tôi tư vấn miễn phí và hỗ trợ pháp lý tối đa
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 99 Nguyễn Súy, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 0938 39 52 54

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: congtycaonguyenxanh.com

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ
Kỹ Thuật
 công ty tư vấn dịch vụ môi trường
Kỹ Thuật
 

FACEBOOK

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4, Đường DN4, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: 093 839 5254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com