công ty tư vấn dịch vụ môi trường

Báo cáo hoàn thành ĐTM

Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh chuyên tư vấn lập báo cáo hoàn thành đtm miễn phí hiệu quả,tiết kiệm chi phí thủ tục đơn giản, hỗ trợ pháp lý tối đa cho doanh nghiệp gọi ngay 0938 39 52 54 để được hướng dẫn.

tư vấn lập báo cáo hoàn thành đtm

Báo cáo hoàn thành ĐTM là gì?

Báo cáo hoàn thành đtm được thành lập khi các Doanh nghiệp được cơ quan chức năng Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm thì các Doanh nghiệp phải thực hiện đúng những cam kết về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được nêu trong báo cáo (như cam kết xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý bụi, …).

Sau khi xem xét nếu Doanh nghiệp đã hoàn thành đúng các công trình bảo vệ môi trường thì cơ quan chức năng sẽ cấp cho Doanh nghiệp Bản xác nhận báo cáo hoàn thành ĐTM.

Vì sao phải lập báo cáo hoàn thành đtm:

- Thực hiện chính sách phát triển KT-XH bền vững không làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Tạo nên hệ thống xã hội phát triển bền vững lâu dài với KT-XH và môi trường.

- Để hoàn tất thủ tục pháp lý sau khi đã thực hiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Căn cứ pháp lý lập báo cáo

- Luật Bảo vệ môi trường 2014, ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 29 tháng 05 năm 2015, Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối tượng lập Báo cáo hoàn thành ĐTM

Báo cáo hoàn thành đtm căn cứ vào nghị định 18/2015/NĐ-CP bao gồm các đối tượng như sau:

- Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để được kiểm tra, xem xét cấp giấy xác nhận theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

- Áp dụng cho các doanh nghiệp đã lập đánh giá tác động môi trường ĐTM, sau khi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết, phải tiến hành lập báo cáo hoàn thành ĐTM để xác nhận với cơ quan chức năng việc thực hiện.

- Dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 143 và mục 145 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Gồm : 146 nhóm dự án thuộc 19 lĩnh vực như : Xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Giao thông; Năng lượng, phóng xạ; Điện tử, viễn thông; Thủy lợi; Dầu khí; Xử lý chất thải; Chế biến thực phẩm; Sản xuất phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; Hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm; Dệt nhuộm và may mặc…

Quy trình lập báo cáo hoàn thành đtm

Báo cáo hoàn thành đtm có quy trình thực hiện như sau

B1 Khảo sát điều kiện môi trường tự nhiên – kinh tế – xã hội liên quan đến dự án, khảo sát phân tích các mẫu không khí – đất – nước sinh thái xung quanh khu vự dự án.

B2 Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào  hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập,…

B3  Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án.

B4 Xây dựng các biện pháp giẻm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, các biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

B5 Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

B6 Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

B7 Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo hoàn thành đtm

Hồ sơ báo cáo hoàn thành bao gồm

- 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

- 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.

- 07 bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra.

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo hoàn thành ĐTM bao gồm

- Bộ Tài Nguyên Môi Trường đối với trường hợp thuộc cấp Bộ quy định tại phụ lục III của nghị định 18/2015/NĐ-CP .

- Sở Tài Nguyên Môi Trường đối với các Báo cáo hoàn thành ĐTM hoặc Hồ sơ ĐTM bổ sung thuộc cấp Sở quy định tại phụ lục II của nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Mọi ý kiến thắc mắc hay quý doanh nghiệp có nhu cầu lập báo cáo hoàn thành đtm, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ đến công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ đầy đủ về mặt hồ sơ và pháp lý.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 99 Nguyễn Súy, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Hotline: 0938 39 52 54

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: congtycaonguyenxanh.com

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ
Kỹ Thuật
 công ty tư vấn dịch vụ môi trường
Kỹ Thuật
 

FACEBOOK

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4, Đường DN4, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: 093 839 5254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com