Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Báo cáo hoàn thành ĐTM

Báo cáo hoàn thành đtm được xem là một trong các hồ sơ pháp lý mà công ty doanh nghiệp muốn chuyển đổi từ thực hiện công trình dự án sang thực hiện sản xuất. Có hồ sơ này thì doanh nghiệp bạn mới có thể đi vào thực hiện sản xuất mà không vi phạm pháp luật. Nếu có vấn đề thắc mắc về việc thực hiện hồ sơ này thì hãy xem bài viết của công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh để biết thêm kiến thức nhé

 báo cáo hoàn thành đtm

Báo cáo hoàn thành ĐTM là gì?

Báo cáo hoàn thành đtm được thành lập khi các doanh nghiệp được cơ quan chức năng quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm thì các doanh nghiệp phải thực hiện đúng những cam kết về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được nêu trong báo cáo (như cam kết xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý bụi, …). Sau khi xem xét nếu doanh nghiệp đã hoàn thành đúng các công trình bảo vệ môi trường thì cơ quan chức năng sẽ cấp cho doanh nghiệp bản xác nhận báo cáo hoàn thành ĐTM.

Báo cáo hoàn thành đtm thực hiện để

- Hợp thức hóa chuyển đổi từ thực hiện dự án sang sản xuất

- Có kế hoạch bảo vệ môi trường, giải pháp xử lý chất thải phát sinh khi sản xuất

- Để hoàn tất thủ tục pháp lý sau khi đã thực hiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Căn cứ pháp lý lập báo cáo

Báo cáo hoàn thành đtm muốn thực hiện theo chuẩn quy định cũng như là thực hiện với đầy đủ nội dung thì cần phải căn cứ vào pháp lý như sau

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành năm 2015 của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường

Báo cáo hoàn thành đtm áp dụng thực hiện cho các đối tượng là công ty và doanh nghiệp như sau

- Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để được kiểm tra, xem xét cấp giấy xác nhận

- Áp dụng cho các doanh nghiệp đã lập đánh giá tác động môi trường ĐTM, sau khi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết, phải tiến hành lập báo cáo hoàn thành ĐTM để xác nhận với cơ quan chức năng việc thực hiện.

- Dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 143 và mục 145 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Gồm : 146 nhóm dự án thuộc 19 lĩnh vực như : Xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Giao thông; Năng lượng, phóng xạ; Điện tử, viễn thông; Thủy lợi; Dầu khí; Xử lý chất thải; Chế biến thực phẩm; Sản xuất phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; Hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm; Dệt nhuộm và may mặc…

Quy trình lập báo cáo hoàn thành đtm

Báo cáo hoàn thành đtm có quy trình thực hiện như sau

B1 Nhận dự án và khảo sát điều kiện môi trường tự nhiên – kinh tế – xã hội, vị trí địa lý, khí hậu liên quan đến dự án

B2 Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của sản xuất đối với môi trường xung quanh

B3 Xác định các nguồn ô nhiễm và lấy mẫu chất thải từ nguồn ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất 

B4 Đề xuất các biện pháp bảo vệ và khắc phục

B5 Viết báo cáo và chuẩn bị hồ sơ

B6 Nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng để xem xét và phê duyệt

Hồ sơ và cơ quan phê duyệt báo cáo hoàn thành bao gồm

Báo cáo hoàn thành đtm khi thực hiện xong muốn nộp lên cơ quan chức năng để phê duyệt thì cần phải chuẩn bị các hồ sơ như sau

- 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

- 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.

- 07 bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra.

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo hoàn thành ĐTM bao gồm

- Bộ Tài Nguyên Môi Trường đối với trường hợp thuộc cấp Bộ quy định tại phụ lục III của nghị định 18/2015/NĐ-CP

- Sở Tài Nguyên Môi Trường đối với các Báo cáo hoàn thành ĐTM hoặc Hồ sơ ĐTM bổ sung thuộc cấp Sở quy định tại phụ lục II của nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Mọi thắc mắc về hồ sơ môi trường hoặc muốn được sự hỗ trợ tư vấn của công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh thì vui lòng liên hệ theo địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 0938395254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: congtycaonguyenxanh.com

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com