Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo thông tư mới

đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đối với hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản căn cứ vào nghị định 18/2015/NĐ-CP của chính phủ ban hành, áp dụng thực hiện hồ sơ này cho các công ty, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất trước ngày 1/4/2015 và có quy mô sản xuất vừa và nhỏ cùng với đó là năng suất sản xuất thấp. Nếu thiếu 2 yếu tốt trên thì cần căn cứ vào nghị định để thực hiện hồ sơ môi trường khác có liên quan. Hồ sơ này vừa là pháp lý căn cứ sản xuất của cơ sở bạn đúng với quy định cơ quan chức năng đưa ra khi thực hiện sản xuất cũng như là cơ sở đảm bảo xử lý chất thải nguy hại của cơ sở bạn đúng với yêu cầu đưa ra nhằm hạn chế ô nhiễm do hoạt động sản xuất. Nếu bạn chưa nắm bắt rõ về hồ sơ này cũng như là chưa hiểu được cách thực hiện hồ sơ thì hãy xem bài tư vấn hôm nay của công ty Cao Nguyên Xanh để biết thêm thông tin nhé. Hi vọng bài tư vấn hôm nay sẽ giúp ích cho doanh nghiệp bạn trong việc thực hiện sản xuất theo chuẩn quy định pháp lý

Sổ chủ nguồn thải chất hải nguy hại

sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất phát sinh ra chất thải nguy hại mới trong quá trình sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường cần phảo thực hiện. Hồ sơ này được thực hiện để quản lý chất thải nguy hại cũng như bảo vệ môi trường sống , để thực hiện các hoạt động sản xuất mà không bị vi phạm pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com