Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Báo cáo hoàn thành ĐTM

báo cáo hoàn thành đtm

Báo cáo hoàn thành đtm được xem là một trong các hồ sơ pháp lý mà công ty doanh nghiệp muốn chuyển đổi từ thực hiện công trình dự án sang thực hiện sản xuất. Có hồ sơ này thì doanh nghiệp bạn mới có thể đi vào thực hiện sản xuất mà không vi phạm pháp luật. Nếu có vấn đề thắc mắc về việc thực hiện hồ sơ này thì hãy xem bài viết của công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh để biết thêm kiến thức nhé

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm được xem là một trong các căn cứ pháp lý mà các công ty, doanh nghiệp có dự án mới chưa đi vào thi công cần phải thực hiện để có thể thực hiện theo quy định của pháp luật cũng như là có kế hoạch bảo vệ môi trường lâu dài

Hồ sơ vệ sinh lao động

Hồ sơ vệ sinh lao động là một trong những hồ sơ quan trọng thuộc danh sách chuỗi hồ sơ môi trường mà chính phủ ban hành. Hồ sơ này được thành lập nhằm bảo đảm sức khỏe cũng như hạn chế vấn đề chất thải nguy hại ảnh hưởng đến người lao động từ đó giảm thiệu được các vấn đề phát sinh tăng cao năng suất sản xuất

Kế hoạch bảo vệ môi trường

kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường được xem như là một hồ sơ pháp lý thay cho lời cam kết bảo vệ môi trường của chủ doanh nghiệp đối với cơ quan chức năng. Trong đó, chủ doanh nghiệp sẽ phải phân tích, đánh giá và dự báo về mức độ gây ô nhiễm của dự án gây ra ở giai đoạn xậy dựng cho đến khi đi vào hoạt động. Đồng thời đề xuất các phương án, biện pháp thích hợp trong từng giai đoạn để bảo vệ môi trường. Kế hoạch bảo vệ môi trường là tên gọi được thay thế cho tên gọi cam kết bảo vệ môi trường áp dụng từ ngày 14/2/2015 của chính phủ ban hành thông qua nghị định 18/2015/NĐ-CP

Đề án bảo vệ môi trường

đề án bảo vệ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường là hồ sơ căn cứ pháp lý mà các công ty đi vào hoạt động sản xuất trước ngày 1/4/2015 cần phải thực hiện. Nó không chỉ là căn cứ pháp lý thực hiện sản xuất mà nó còn là biện pháp, kế hoạch bảo vệ môi trường về lâu dài khi thực hiện sản xuất.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

giấy phé xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là hồ sơ căn cứ pháp lý các công ty có hoạt động sản xuất muốn xả thải ra môi trường phải được thực hiện. Lập hồ sơ này nhằm ràng buộc cũng như giám sát các công ty xả thải có đúng theo quy chuẩn quy định của pháp luật hay không từ đó đề xuất ra các biện pháp khắc phục để bảo vệ nguồn nước

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ pháp lý quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải lập cho các đơn vị đi vào hoạt động sản xuất trước ngày 1/4/2015 và có quy mô lớn. Bởi vì sự quan trọng đó mà hôm nay công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp hiểu hơn về hồ sơ này thông qua bài viết sau. Liên hệ 0938 39 52 54 nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết nhé

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ (báo cáo quan trắc môi trường định kỳ) là quá trình theo dõi, quan trắc, kiểm tra, đánh giá hoạt động sản xuất của doanh nghiệp bạn ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh. Hoạt động quan trắc bao gồm đo đạc định kỳ và lấy mẫu chất thải phân tích các chỉ số ảnh hưởng đến các tác động đến môi trường xung quanh của cơ sở kinh doanh, sản xuất như:(nước mặt, nước ngầm, không khí, đất). Thực hiện hồ sơ môi trường này nhằm đảm bảo cơ sở sản xuất của bạn không gây nguy hại đến môi trường xung quanh, xử lý chất thải nguy hại trước khi đưa vào môi trường tiếp nhận và là hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp bạn. Để biết thêm nội dung chi tiết về hồ sơ môi trường này hãy tìm hiểu với nội dung bài tư vấn hôm nay nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com