Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải

Ngày 03/08/2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa vừa ký chỉ thị số 07/CT-BGTVT về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải. Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường GTVT giai đoạn 2016-2020. Chi tiết vấn đề này ra sao hãy tìm hiểu với công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh qua nội dung dưới đây nhé

 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TWngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị khóa IX, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và triển khai Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TWcủa Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ thị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT

Trường Cán bộ quản lý GTVT tăng cường lồng ghép giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trong công tác đào tạo cán bộ, công chức GTVT.

Hội Môi trường GTVT Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ GTVT.

Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải và Trung tâm Công nghệ thông tin gia tăng số lượng, chất lượng tin, bài tuyên truyền, phổ biến về pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động bảo vệ môi trường GTVT trong các ấn phẩm và trên các trang thông tin điện tử.

Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh GTVT chủ động tổ chức và phát động đội ngũ đoàn viên tham gia hưởng ứng các hoạt động, các ngày về môi trường (Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam,...).

Tổng cục và các Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT và các doanh nghiệp GTVT căn cứ điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị để tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Vụ Môi trường chủ trì hướng dẫn, tổng hợp các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng kế hoạch nguồn vốn sự nghiệp môi trường hàng năm của Bộ; kết hợp công tác kiểm tra với tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường.

Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, nâng cao năng lực, trình độđội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ môi trường GTVT

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát, tăng cường nhân lực chuyên môn về bảo vệ môi trường cho Vụ Môi trường, trong cơ cấu tổ chức của Tổngcục và các Cục quản lý chuyên ngành; nghiên cứulồng ghép tiêu chí về bảo vệ môi trường trong bình xét khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Vụ Môi trường, Tổng cục và các Cục quản lý chuyên ngành chủ động tìm kiếm các nguồn lực trong và ngoài nước để tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Từng cơ quan, đơn vị trong Ngành phải tổ chức,phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường và tăng cường bộ phận chuyên trách, cán bộ có chuyên môn về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường GTVT giai đoạn 2016-2020

Bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo Mai Anh
Nguồn moitruong.com.vn

Cao Nguyên Xanh là một trong các công ty tư vấn môi trường uy tín, chuyên nghiệp nhất ở khu vực Tp.HCM. Với kinh nghiệm 6 năm thành lập và phát triển cùng với đó là đội ngũ nhân viên là những con người giỏi, có kỹ năng chuyên môn cao cùng với đó là kiến thức về lĩnh vực thực hiện hồ sơ môi trường sâu sắc sẽ giúp cho công ty bạn hoàn thành tốt hồ sơ quy định, bao gồm các hồ sơ như báo cáo giám sát môi trường định kỳ, báo cáo hoàn thành đtm, báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm, đề án bảo vệ môi trường,...nhằm giúp doanh nghiệp bạn có thể sản xuất đúng với quy định ban hành. Bên cạnh đó nhằm đảm bảo xử lý chất thải của doanh nghiệp sản xuất đúng với quy định ban hành Cao Nguyên Xanh còn thi công các hệ thống xử lý nước cấp, xử lý khí thai và nước thải để giúp giải quyết triệt để vấn đề này. Chi tiết xin vui lòng liên hệ 0938395254 nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com