công ty tư vấn dịch vụ môi trường

Chiến lược sản xuất sạch hơn đến năm 2020

Chiến lược giai đoạn 2016 – 2020 nhằm đạt mục tiêu đưa 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp. Đồng thời, 50% cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ áp dụng SXSH và những cơ sở áp dụng SXSH sẽ tiết kiệm được từ 8 đến 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu/đơn vị sản phẩm.

hồ sơ vệ sinh lao độngẢnh minh họa

Nhằm thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ của Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2017, Bộ Công Thương đã có hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện cho các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty tại Công văn số 4108/BCT-KHCN.

Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 với mục tiêu thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các giải pháp sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu, nhiên liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, mục tiêu của chiến lược là đưa 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp. Đồng thời, 50% cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ áp dụng SXSH và những cơ sở áp dụng SXSH sẽ tiết kiệm được từ 8 đến 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu/đơn vị sản phẩm.

Ngoài ra, 90% doanh nghiệp vừa và lớn sẽ có bộ phận chuyên trách về sản xuất sạch hơn. Cũng trong giai đoạn này, mục tiêu của Chiến lược là 90% các Sở Công thương sẽ có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Thực hiện quy định tại Điều 3, Quyết định số 1419/QĐ-TTg về xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 và hoàn thiện bộ máy/đơn vị đầu mối triển khai Chiến lược, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện đánh giá tình hình triển khai và các kết quả đã đạt được so với mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược giai đoạn 2009 - 2015; xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020; chủ động huy động và bố trí các nguồn vốn tại Bộ, ngành, địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động.

Đối với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020, chủ động huy động và bố trí các nguồn vốn tại Bộ, ngành, địa phương, đơn vị để triển khai các nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty chỉ định hoặc thành lập mới đơn vị đầu mối về sản xuất sạch hơn và cử cán bộ thuộc đơn vị đầu mối đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử của Văn phòng giúp việc thực hiện Chiến lược (www.sxsh.vn) để đăng tải thông tin hoạt động liên quan tại Bộ, ngành, địa phương và đơn vị.

Đối với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị đã chỉ định/thành lập đơn vị đầu mối về sản xuất sạch hơn, cần tiếp tục hoàn thiện bộ máy, tăng cường năng lực cho các đơn vị này nhằm triển khai tích cực các nhiệm vụ của Chiến lược.

Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020, tiến hành xây dựng Kế hoạch năm 2017 thực hiện Chiến lược; dự kiến và bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí của Bộ, ngành, nguồn ngân sách khuyến công và các nguồn vốn khác của địa phương để tổ chức triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 thực hiện Chiến lược.

Năm 2017, Bộ Công Thương ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp: xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn và tích hợp các công cụ quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng; xây dựng các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cụm công nghiệp; tổ chức lớp tập huấn cơ bản và nâng cao về kỹ năng thực hành đánh giá và tư vấn sản xuất sạch hơn cho cán bộ đầu mối, cán bộ tư vấn tại các Bộ, ngành, địa phương,…

Theo EVA
Nguồn moitruong.com.vn

Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh là đơn vị chuyên thực hiện dịch vụ tư vấn và lập các loại hồ sơ môi trường như báo cáo giám sát môi trường định kỳ, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo hoàn thành đtm,... với quy trình nhanh chóng và phong cách chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nhằm giúp xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ sản xuất của các công ty, doanh nghiệp mà chúng tôi còn thi công hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý nước cấp theo công nghê hiện đại bậc nhất ngày nay. Mọi chi tiết thắc mắc về hồ sơ môi trường hoặc muốn được hỗ trợ thực hiện xin vui lòng gọi đến 0938395254 để biết chi tiết nhất nhé.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ
Kỹ Thuật
 công ty tư vấn dịch vụ môi trường
Kỹ Thuật
 

FACEBOOK

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4, Đường DN4, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: 093 839 5254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com