Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Xử lý nước thải ngành sản xuất cao su thiên nhiên

Hệ thống xử lý nước thải ngành cao su thiên nhiên là quy trình được tính toán chi tiết của đơn vị thực hiện hệ thống này nhằm giúp cho nước thải của ngành cao su thiên nhiên khi đưa ra môi trường tiếp nhận sẽ được đúng với quy định yêu cầu của chính phủ ban hành nhằm giúp phần bảo vệ môi trường tại nơi sản xuất.

Hệ thống xử lý nước thải cao su thiên nhiên này có đặc trung như thế nào, có quy trình cũng như công nghệ ra sao,.. hãy xem xét bài viết sau đây của công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh để biết chi tiết về vấn đề này nhé

Đặc trưng nước thải ngành sản xuất cao su thiên nhiên

Ngành cao su thiên nhiên đã làm cho nền kinh tế phát triển và đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế của đất nước nhưng , song song với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế thì các vấn đề môi trường do ngành công nghiệp này gây ra cũng là một vấn đề đáng lo ngại đó chính là nước thải khi sản xuất nếu không xử lý triệt để sẽ làm nguy cơ ô nhiễm gia tăng. Vậy nên các doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm túc hệ thống xử lý nước thải ngành cao su thiên nhiên này nhé

Căn cứ các công đoạn sản xuất của công ty sản xuất, trong nước thải có chứa mủ cao su, NH3 cao, BOD, COD, SS cao; pH thấp (công đoạn sản xuất có châm thêm acid vào để mủ đông lại). Đây là căn cứ để thực hiện hệ thống này.

Công nghệ xử lý nước thải ngành sản xuất cao su thiên nhiên

Xử lý nước thải ngành sản xuất cao su thiên nhiên được thực hiện với công nghệ như sau

 hệ thống xử lý nước thải ngành cao su thiên nhiên

Nước thải phát sinh từ khu vực sản xuất được thu gom và dẫn về hố thu gom nước thải trước khi vào hố thu gom nước thải được tách bớt rác, cặn, bả có kích thước lớn nhờ song chắn rác được lắp đặt tại hố thu.

Nước thải từ hố thu được dẫn sang bể tách mủ phần mủ dư còn sót lại trong nước thải được thu gom lại và được tận dụng trở lại vào quy trình sản xuất phần nước được dẫn sang bể phản ứng để ổn định pH trong nước thải.

Bể phản ứng: Hóa chất điều chỉnh pH được châm vào bể phản ứng, mục đích nhằm để ổn định pH trong nước thải và được kiểm soát bằng thiết bị PH controler. Sau khi ổn định pH nước thải được dẫn sang bể keo tụ-tạo bông.

Bể keo tụ-tạo bông được châm thêm hóa chất để kết tủa các chất lơ lửng trong nước thải lại, tạo thành những bông cặn có kích thước lớn, có khả năng lắng cao.

Bể lắng: Sau khi đã tạo thành những bông bùn lớn, nước thải được dẫn sang bể lắng để lắng bùn, phần nước sau lắng được dẫn sang bể điều hòa.

Bể điều hòa có nhiệm vụ ổn định lưu lượng nước thải cho các công trình xử lý phía sau.

Bể kỵ khí: Nước thải sản xuất cao su có nồng độ chất ô nhiễm, BOD, COD, N cao nên nước thải được dẫn từ bể điều hòa về bể xử lý sinh học kỵ khí để tránh sốc tải cho các công trình xử lý sinh học phía sau. Bể xử lý kỵ khí có nhiệm vụ phân giải các chất hữu cơ trong nước thải, làm giảm nồng độ của BOD, COD, tạo điều kiện thuận lợi để các quá trình xử lý sinh học phía sau đạt hiệu quả cao.

Bể thiếu khí: Nước thải sau khi giảm được COD, BOD từ bể sinh học kỵ khí, nước thải được dẫn sang bể sinh học thiếu ký. Mục đích của bể sinh học thiếu khí là tiếp nhận nước thải từ bể kỵ khí, tạo điều kiện ban đâu để các chủng vi sinh hiếu khí thích nghi với nguồn nước thải, tạo điều kiện thuận lợi để quá trình xử lý sinh học hiếu khí xử lý đạt hiệu quả. Tại bể thiếu khí, các chủng vi sinh thiếu khí hoạt động phân giải các chất ô nhiễm, làm giảm BOD, COD, N, P.

Bể hiếu khí: Nước thải sau bể sinh học thiếu khí được dẫn sang bể sinh học hiếu khí để xử lý triệt để hơn BOD, COD, N,P. dưới hoạt động của các vi sinh hiếu khí, các chất ô nhiễm trong nước thải bị phân giải thành CO2, H2O và các hợp chất không gây ô nhiễm khác.

Bể lắng: Nước thải sau khi xử lý sẽ chảy tràn sang bể lắng. hỗn hợp nước thải và bùn hoạt tính tại bể lắng được phân tách nhờ tác dụng của trọng lực. Những bông bùn hoạt tính kết dính với nhau, tạo thành bông bùn lớn sẽ lắng xuống đáy bể lắng, phần nước trong được thu ở máng thu nước và được dẫn sang bể khử trùng. Phần bùn dư tại bể lắng được bơm xả bỏ ra bể chứa bùn hoặc được bơm tuần hoàn về bể vi sinh khi cần thiết.

Bể khử trùng: Hóa chất khử trùng được châm vào bể khử trùng để tiêu diệt vi khuẩn trong nước thải trước khi được phép xả thải ra ngoài môi trường. Nước thải sau xử lý được phép xả thải ra nguồn tiếp nhận, đạt QCVN 01:2015/BTNMT, cột B.

Nếu như doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu thực hiện cho mình hệ thống này để việc sản xuất không quy phạm pháp luật thì vui lòng liên hệ đến công ty xử lý nước thải Cao Nguyên Xanh theo đụa chỉ sau đây nhé

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chị: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thọai: 0938395254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: congtycaonguyenxanh.com

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com