công ty tư vấn dịch vụ môi trường

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 là luật bảo vệ môi trường mới nhất 2016 hiện nay, bao gồm một số điều sửa đổi, bổ sung của Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua và ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014. Mời bạn đọc tải về Luật bảo vệ môi trường mới nhất để hiểu rõ hơn về các quy định trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Thông tư số 04/2015/TT-BXD

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2014/NĐ - CP NGÀY 6/8/2014 CỦA CHÍNH  PHỦ VÊ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Nghị định 18 /2015/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC,ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ
Kỹ Thuật
 công ty tư vấn dịch vụ môi trường
Kỹ Thuật
 

FACEBOOK

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4, Đường DN4, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: 093 839 5254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com