Chat với Cao Nguyên Xanh

tư vấn dịch vụ môi trường

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 là luật bảo vệ môi trường mới nhất 2016 hiện nay, bao gồm một số điều sửa đổi, bổ sung của Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua và ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014. Mời bạn đọc tải về Luật bảo vệ môi trường mới nhất để hiểu rõ hơn về các quy định trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Thông tư số 04/2015/TT-BXD

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2014/NĐ - CP NGÀY 6/8/2014 CỦA CHÍNH  PHỦ VÊ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Nghị định 38/2015/NĐ - CP

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU

>> Xem thêm : Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Nghị định 18 /2015/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC,ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 - Đường DN4 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TPHCM

Điện thoại: 08 3620 1134 (6 line) - 0938395254 - Fax: 08 3620 7100

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: Congtycaonguyenxanh.com